January 20, 2021

Varumärkesidentitet för transaktionsrådgivarna Zelvio

Viktiga insikter om branschen

Zelvio erbjuder transaktionrådgivning av fastigheter och bolag. En aspekt som blev viktig att ta hänsyn till är att i princip alla affärer sker under radarn och förmedlingen endast sker via nätverk och personliga kontakter. Objekten är sällan offentliga och marknadsföring sker alltså inte i traditionella kanaler då både säljare och köpare för den här typen av transaktioner ofta vill hålla låg profil. Därför är det otroligt viktigt att brandingen utstrålar och förmedlar pålitlighet och erfarenhet. Vi har valt att vara noga med att i all kommunikation ha en transparens kring vilka som ligger bakom bolaget för att mottagaren ska kunna känna att de är i trygga händer.

Varumärkeskartläggningen – key take aways

"Respektingivande utan att vara överdådiga"

När vi diskuterade positionering och differentiering hade vi uppe ord som "dynamisk, kraftfull, framåtlutad" baserat på hur de vill förmedla en viss framåtanda och offensivitet i en generellt väldigt traditionellt styrd och långsam bransch. Detta dock med tydlighet kring att det för den delen inte får vara på ett sätt som väger över mot aggressivitet.

"Ödmjuk, etisk och prestigelös."

Vi hade även uppe ord som "mytisk & mystisk" vilket bottnade i att köparen av den här typen av tjänst själv uppskattar en diskret process. Att varumärket har en viss udd av mystisism stämmer väl överens med typen av aktörer och affärer vi har att göra med. Vi fastnade vid frasen ovan som visar på balansen vi ville uppnå i att vara respektingivande utan att det upplevs på något vis aggressivt.

February 7, 2020

Congrats to Noquo Foods for raising $3.6M to fund Plant-based Cheese

This time last year I had my first meeting with Sorosh Tavakoli, one of the founders of Noquo Foods. He presented his and co-founder Anja Lesse's business idea that just saw the light of day, and I was immediately sold on their vision. They were going to create the first plant-based cheese that actually tastes good. I mean, how exciting is that!

Defining the brand

They were looking for help to create a graphic profile and web page to be able to present themselves for future stakeholders. We soon got to work on the brand mapping and just a few days later I held the brand workshop with him and Anja to define their vision, mission, positioning and distinction in these early stages of their business.

They're a great team and really complement each other in their expertise and experiences. Sorosh, the talented tech-entrepreneur previously building and selling the video ad company Videoplaza for a multi-million dollar sum, and Anja, the ambitious food scientist with the technical expertise from the food industry.

An exciting journey to follow

For anyone interested in the sustainable future of the food industry this is an exciting company to follow on their journey in re-inventing the foods we love. We're looking forward to their future product launches!

© Nor Studio 2021